Konsept

Yerel Kalkınmada Kültür ve Yaratıcılık

Arka Plan

Sinopale, Sinop Uluslararası Bienali 2006 yılından bu yana sanatçılar ve kültür aktörlerinin gerçekleştirdiği yerel, ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliğini geliştirerek kentin kalkınması için gereken dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlayan Avrupa Kültür Derneği’nin başlattığı kültürel bir sivil oluşumdur. 

Sinopale Forum ise Sinopale çatısı altında, Sinop’un kamu, sivil toplum ve özel  sektör  aktörleri ile farklı alanlardan uzmanları bir araya getirerek ortak düşünmeyi geliştirmek, sinerji oluşturmak ve yeni projelerin ortaya çıkmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10 yıldır varlığını sürdüren Sinopale, bu süre zarfında hedefini gerçekleştirme yolunda büyük  ilerleme kaydetti. Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız bireylerden ve organizasyonlardan oluşan geniş bir ağ oluşturdu. Kentliler ve var olan dernekler arasında dayanışmayı sağlamak üzere kurulan Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği eski sebze hali binasını sivil toplum-üniversite-kamu işbirliği ile bir yerel kalkınma merkezine dönüştürmektedir.

Geçmiş Sinopale Forumlarının konuları bu sürecin oluşmasında önemli rol oynadı.  Forumlarda kültür ve sanatın kentsel kalkınmadaki rolü, aktif vatandaşlık, marka şehirler perspektifinde Sinop’u konumlandırmak, kentteki kültür mirası yapılarına yeni fonksiyon kazandırmak gibi pek çok konuyla ilgili tartışmalar gerçekleştirildi.

2010 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  “Ortak Kültürel Miras: AB ve Türkiye Arasında Koruma ve Diyalog” başlıklı bir proje başlattı. Tarihi tersanenin ve cezaevinin kültür merkezine dönüştürülmesi ile kent merkezini planlamayı içeren bu projede hedef Türkiye’deki miras alanları için katılımcı bir yönetim ve kültür planlaması modeli oluşturmaktı. Yerel ve Avrupa düzeyinde işbirliği ve ağ oluşturma tecrübesi nedeniyle bakanlık Avrupa Kültür Derneği/Sinopale’nin projeye katkı sağlamasını talep etti.

Avrupa Kültür Derneği/Sinopale projenin önemini göz önüne alarak, henüz geliştirilme aşamasında katkı sağlamaya başladı. 2011 yılında Geleceği Biriktirmekbaşlığıyla düzenlenen forumda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumu temsilcileri ile Sinoplular şehrin geleceği ve cezaevinin yeniden işlev kazandırılması üzerine çalıştaylar gerçekleştirdiler.

geleceği biriktirmek1

Bir çok çalıştay, seminer ve sanatsal etkinliklerin paylaşımıyla  kentliler aşağıdaki başlıkları sorguladı.

  1. Kaybolmuş veya kaybolmakta olan doğal ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması
  2. Sinop’un geleceği için bir vizyon tespiti
  3. Hedeflenen vizyon için neler yapılmalı?
  4. Tarihi Sinop Cezaevi tüm bunlar için hangi rolü üstlenmeli?

Beş gün süren bu etkinliğin çıktıları doğrultusunda Cezaevi’nin gelecekteki işlevine ait önerileri içeren bir rapor kitap hazırlandı.

Bu etkinlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Sinopale, faaliyet alanını kültür ve sanatın ötesine genişletti. Sivil toplum temelli kültür odaklı bir kalkınma stratejisi oluşturmak üzere Sinopale, Sinop Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Merkezi ve Sokak Bizim Derneği bir inisiyatif altında bir araya geldiler. Kentin kamusal alanlarını ve diğer sektörleri kültür odaklı kalkınma dinamiğine entegre etmek yolunda bir başlangıç olarak 2014 yazında bir konferans, saha çalışmaları ve bir dizi sokak etkinliği gerçekleştirildi. 

Avrupa Kültür Derneği “Ortak Kültürel Miras: AB ve Türkiye Arasında Koruma ve Diyalog” programının ikinci uygulama yılında bu kez İstanbul ve Sinop’ta 12-17 Ocak 2016 tarihleri arasında dördüncü Sinopale Forum’u organize ederek sürece katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kavramsal Çerçeve: “Yerel Kalkınmada Kültür ve Yaratıcılık

Sinopale Forum 2016 “Yerel Kalkınmada Kültür ve Yaratıcılık”, özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplumun süregelen faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmeyi ve toplum temelli sürdürülebilir kentsel kalkınma için bu aktörler arasında işbirliği olanaklarını geliştirmeye yönelik bir iletişim platformu sunuyor. Bu platform,“Kentin mevcut sosyal, kültürel ve ekonomik durumu nedir? Kentin altyapısının mevcut durumu nedir? Mevcut durumu iyileştirmek için hangi politikalar geliştirilip uygulanmıştır?  Bu projelerin Sinop’un hangi yerel, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerine katkıda bulunması beklenmektedir? Bu projelerin süreci ve sonuçları yaratıcılığı harekete geçiren bir ilişkiler ağının oluşmasını sağlayarak, kentin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenebilir mi?  Böyle bir ilişkiler ağının kurulması ve kalıcılığının sağlanması için paydaşlar ne gibi sorumluluk ve roller üstlenmelidir? Bu doğrultuda mevcut çabalar nelerdir?”  gibi sorulara yanıt arıyor.

Sinopale Forum doğası gereği her ne kadar Sinop’a odaklamış olsa da amaçlanan, ulusal ve uluslararası düzeylerde de kullanılabilecek sonuçlar elde etmektir.