Basın

BASINDA SİNOPALE FORUM

Medya Raporu için tıklayınız. sinopale forum medya raporu

Basın Bülteni:

“Sinop, kültür ve eğitim turizmi kenti”

Bu yıl Sinopale, Uluslararası Sinop Bienali çatısı altında İstanbul ve Sinop’ta uluslararası bir toplantı düzenleniyor. Sinopale Forum, Sinop’un kültür ve eğitim turizmi kenti olması amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, üniversiteler ve uluslararası kuruluşları bir araya getiriyor.

Sinopale – Uluslararası Sinop Bienali çatısı altında gerçekleştirilen Sinopale Forum “Yerel Kalkınmada Kültür ve Yaratıcılık” başlığı altında önce 12-14 Ocak 2016 tarihleri arasında Salt Galata’da, 15-17 Ocak 2016 tarihleri arasında da Sinop’ta Aşıklar Düğün Salonu’nda gerçekleştiriliyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın AB projesi desteği ile yapılan forumda Sinop’u kültür ve eğitim turizmi kentine dönüştürecek politikalar ve projeler mercek altına alınacak.

Kamu, sivil toplum, iş dünyası, üniversiteler ve uluslararası kuruluşların bir araya geleceği buluşmada, Sinop’un bir kültür ve eğitim turizmi kenti olması yönünde atılan adımlar ve gerçekleştirilen projeler ele alınacak, yeni işbirliği olanakları üzerine konuşulacak.

Sinop örnek şehir olma yolunda

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Ortak Kültürel Miras: AB ve Türkiye Arasında Koruma ve Diyalog” başlıklı, Wehdorn Architect’in temsil ettiği konsorsiyum tarafından yürütülen Avrupa Birliği projesi çerçevesinde desteklenen etkinlik, Avrupa Kültür Derneği, Chameleon Tasarım ve Proje Yönetimi ve Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Merkezi ve Sokak Bizim Derneği işbirliği ile hayata geçiriliyor.

12-14 Ocak tarihleri arasında Salt Galata’nın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak olan forumun ilk bölümünde kentsel kalkınma için mevcut politikalar ve uygulanan projeler ele alınacak. Forumda iş ve ekonomi dünyasının kentsel kalkınmada nasıl bir rol üstlenebileceği sorgulanacak, kentsel kalkınmada toplum temelli sürdürülebilir turizm ve sosyal-kültürel girişimcilik modelleri üzerine iyi örnekler incelenerek uzmanlarla tartışmaya açılacak. 15-17 Ocak tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleştirilecek oturumlarda ise yerel aktörler arasında işbirliği oluşturulması amaçlanacak.

Detaylı bilgi ve program için:
forum.sinopale.org
Haber Atölyesi / aslitastemur@haberatolyesi.com T +90 216 545 0103

Sinopale – Sinopale, Uluslararası Sinop Bienali yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla “paylaşıma dayalı bir sanat üretimi” modelinde bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir etkinliktir. İki yılda bir gerçekleştirilen bu proje her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belleğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası çalışmayı amaçlar. Sinopale bir Avrupa Kültür Derneği etkinliğidir.

Basın bültenini PDF olarak indirmek için lütfen tıklayın.